FAQ

Često postavljana pitanja o AiDEX CGM sistemu Kako AiDEX™ sistem za kontinuirano mjerenje nivoa glukoze (CGMS) radi? AiDEX™ CGMS u kontinuitetu prati nivo glukoze. Prilikom apliciranja, mali senzor se putem aplikatora unosi ispod kože. Ljepljivi flaster drži senzor na koži, a zatim senzor tokom predviđenog radnog vijeka od 14 dana mjeri vrijednosti glukoze u međućelijskoj (intersticijskoj) tečnosti. Transmiter se spaja na senzor, te emituje signale i podatke na prijemnik (PDA ili pametni telefon). Za koga je indiciran AiDEX™ CGMS? AiDEX™ CGMS je indiciran za upotrebu kod osoba (u dobi od 14 godina i starijih) s dijabetesom bez obzira na tip bolesti. Za koga je AiDEX™ odobren? AiDEX™ je odobren za upotrebu svakoj starijoj osobi od 14 godina koja želi kontinuirano pratiti nivo glukoze – posebno za ljude koji boluju od dijabetesa i one koji brinu o svojoj prehrani, kondiciji i dobrobiti. Da li je AiDEX™ Flash Monitor glukoze sa uređajem za skeniranje? Ne, AiDEX™ je sistem za kontinuirano praćenje glukoze (CGM) i ne zahtijeva skeniranje jer automatski šalje izmjerene vrijednosti na Vaš iOS/Android pametni telefon (aplikacija AiDEX™)  ili PDA (prijemnik podataka) uređaj putem Bluetooth veze  svakih 5 minuta. Koje su dimenzije AiDEX™ CGM (transmiter + senzor kada se pričvrsti na kožu)? 36 mm (dužina) x 22 mm (širina) x 8 mm (visina). AiDEX™  sistem je komforan i udoban za nošenje. Koliki je AiDEX™ CGMS senzor? Senzor i transmiter zajedno su 36x22x8mm, a ukupna težina je ispod 5,5g. Šta je izvor napajanja AiDEX™ CGM sistema? U svakom AiDEX™ senzoru nalazi se mala baterija koja napaja AiDEX™ transmiter za svaki 14-dnevni ciklus nošenja. Koliko dugo traju AiDEX™ senzori i transmiteri? Svaki AiDEX™ senzor traje 14 dana. AiDEX™ transmiter može se ponovno koristiti tokom radnog vijeka od četiri godine. Tokom tog perioda prima programska ažuriranja putem AiDEX™ mobilne aplikacije. Hoće li AiDEX™ raditi na mom pametnom telefonu?  Provjerite možete li uspješno preuzeti aplikaciju AiDEX™ na svoj pametni telefon prije kupovine CGM-a. Aplikaciju AiDEX™ možete pronaći u Apple App Store za iPhone (Apple App Store for iPhone) i Google Play Store za Android (Google Play Store for Android). Mogu li podijeliti svoja CGM očitanja s nekim drugim (porodicom ili prijateljima)? Moguće je podijeliti CGM podatke s jednim ili više pratitelja. Pratioci mogu daljinski (na svome pametnom telefonu) vidjeti CGM podatke u stvarnom vremenu i primati upozorenja. Idite na „Dijeljenje i praćenje“ u aplikaciji AiDEX™ za postavljanje usluge. Da li AiDEX™ CGMS treba kalibrisati i ako da, u kojim slučajevima? Sistem je dizajniran za ispravan rad bez kalibracije. Kalibracija Vašeg AiDEX™ CGMS-a s Vašim mjeračem nije neophodna. Međutim, postoji opcija za unos kalibracije kako bi se korisniku omogućilo i ručno kalibrisanje sisitema. Kalibracija može učiniti AiDEX™ CGMS preciznijim ili manje tačnim u poređenju s laboratorijskim rezultatom, ali kalibrisanje trakicama bi trebalo približiti AiDEX™ CGMS mjerenim vrijednostima Vašeg mjerača. Kada su AiDEX™ CGMS potrebne kalibracije? Kako biste donijeli odluku o kalibraciji, pratite svoje AiDEX™ CGMS izmjerene vrijednosti tokom nekoliko sati. Ako su vrijednosti uvijek više ili uvijek niže od vrijednosti izmjerene Vašim BGM, razmislite o kalibraciji. Također razmislite o kalibraciji ako se vaše AiDEX™ CGMS vrijednosti ne podudaraju sa Vašim subjektivnim stanjem/simptomima. Koje je preporučeno vrijeme za kalibraciju AiDEX™ CGM? Najbolje vrijeme za kalibraciju AiDEX™ CGMS je kada je nivo glukoze u krvi stabilan, na primjer ujutro prije nego što se uzme bilo kakva hrana ili piće (stanje na tašte od noći). Razlika između vrijednosti glukoze u krvi i CGM? Kada je nivo glukoze u krvi stabilan, nivoi glukoze mjereni iz vrha prsta (BG) i senzora (CGM) imaju zanemarivu razliku. Kada se novo glukoze u krvi brzo mijenja (nakon obroka, nakon inzulina ili nakon vježbanja), BG i CGM vrijednosti obično imaju primjetnu razliku. Razlog za ovu razliku je kašnjenje između brzine promjene nivoa glukoze mjerene senzorom u međustaničnoj tekućini i brzine promjene nivoa glukoze u krvi. Senzori glukoze mjere Vašu intersticijski nivo glukoze dok glukometri mjere nivo glukoze u krvi.  Glukoza prvo putuje u Vašu krv, a zatim u Vašu intersticijsku tekućinu. Stoga će se izmjerene vrijednosti Vašeg glukometra i izmjerene vrijednosti glukoze senzora rijetko tačno podudarati. To je sasvim normalno. Kada nivo glukoze u krvi raste, izmjerene vrijednosti vašeg mjerača su veće od izmjerene vrijednosti senzora. Kada nivo glukoze u krvi pada, izmjerene vrijednosti vašeg mjerača niže su od izmjerenih vrijednosti senzora. Stoga, kada koristite svoj CGMS, trebali biste se usmjeriti na trendove i obrasce umjesto na pojedinačne vrijednosti. Kako mogu spriječiti netačne rezultate? Nivo glukoze u krvi mjeren iz jagodice prsta možda nije ispravno izmjeren (npr. kontaminiran uzorak krvi) i treba ga ponoviti. Brze promjene glukoze u krvi mogu dovesti do malog kašnjenja u mjerenju glukoze senzorom. Takođe, mjesto primjene senzora je pod vanjskim silama i može dovesti do promjena vrijednosti nivoa glukoze. Kalibriraciju radite  samo dok vam je nivo glukoze u krvi stabilan. Preporučuje se ne kalibrisati unutar 24 sata nakon primjene CGM-a i samo jednom dnevno. Ne možete kalibrisati u prvih 6 sati od primjene novog senzora. Nakon što prođe 6 sati, opcija za kalibraciju će biti omogućena. Zašto moj AiDEX™ CGMS noću prikazuje niske nivoe glukoze, a moj mjerač glukoze u krvi pokazuje drugačije? Jedno od objašnjenja može biti da se vrši pritisak na Vaš senzor, što može uticati na Vaše AiDEX™ CGMS vrijednosti. Odaberite mjesto za postavljanje senzora koje se neće udarati, gurati ili pritiskati tokom spavanja. Nakon što se smanji pritisak, Vaše AiDEX™  CGMS vrijednosti trebale bi biti bliže Vašem mjeraču glukoze u krvi. Koju vrstu adheziva (ljepila) koristi AiDEX™ za prijanjanje na kožu? Adheziv za AiDEX™ CGMS proizvodi renomirana firma 3M. Svaki AiDEX™ senzor isporučuje se sa dodatnim  pojačivačem ljepljivosti (flaster) u slučaju da je potrebno pojačati prijanjenje na kožu. Mogu li dati svoj AiDEX™ transmiter prijatelju na korištenje? Iz sigurnosnih razloga, Vaš transmiter može biti uparen samo s jednim AiDEX™ korisničkim računom istovremeno. Prije nego što se može koristiti s drugim korisničkim računom, mora se odpariti s vlastitim korisničkim računom unutar aplikacije AiDEX™. Tokom ovog procesa Vaš transmiter mora biti spojen na senzor. Gdje su pohranjeni podaci senzora? Kada su Vaš PDA/pametni telefon i transmiter unutar dometa