AiDEXTM - Komponente

CGM sistem se sastoji se od tri ključne komponente: Aplikacije / kompatibilnog pametnog telefona ili čitača (PDA), transmitera i jednokratnog senzora.

AiDEXTM aplikator

Jednostavan automatski aplikator jednim klikom pomaže postavljanje senzora neposredno ispod kože. 

AiDEXTM senzor

Kontinuirano mjeri vrijednosti glukoze u krvi u stvarnom vremenu svakih 5 minuta, 24 sata dnevno, 14 dana. Nov senzor se aplicira svakih 14 dana. Diskretan za nošenje. Zajedno sa odašiljačem veličine 36x22x8 mm i ukupne težine ispod 5,5 gm.

AiDEXTM transmiter

Postavlja se na vrh senzora. Bežično prenosi podatke o nivou glukoze u stvarnom vremenu na AiDEXTM aplikaciju na pametni telefon ili aplikaciju za sat. Vijek trajanja četiri godine i u pravilu se tokom tog perioda kupuje jednokratno.

AiDEXTM PDA

Čitač PDA kao opcija za očitanje podataka - mali prijemnik sa ekranom/ zaslonom osjetljivim na dodir (PDA) link.

Specifikacija AiDEXTM

Mjere opreza – tokom razdoblja nošenja
Postoji vjerovatnoća skraćenja vremena korištenja senzora u odnosu na deklarisanih 14 dana. Uzroci tome mogu biti:  loše prijanjanje senzora kod nepravilnog postavljanja senzora na kožu, pomicanje elektrode senzora nastalo usljed jačeg pritiska ili udara na senzor i oštećenje senzora. Prije apliciranja senzora neophodno je pažljivo odabrati i pripremiti mjesto postavljanja senzora. Ako uređaj nosite na nadlaktici, izbjegavajte pritiske na senzor, udare na mjestima oko senzora i na senzor. Nastojte izbjegavati intenzivno vježbanje i učestalo stiskanje kože u blizini senzora koje može uzokovati rano odvajanje senzora i oštećenja. Nije preporučljivo duže boravljenje u bazenu, nanošenje sapuna i losiona na ljepljivi flaster. To može dovesti do smanjenja karakteristika senzora. Proizvod se ne smije izlagati jakim magnetnim poljima. Prije MRI procedure je neophodno  ukloniti transmiter i senzor sa tijela. Kod korisnika sa nedovoljnom količinom masnog tkiva na nadlaktici i/ili abdomenu, sonda senzora može biti umetnuta u mišićno tkivo, uzrokujući krvarenje, bol i oštećenje senzora. Napominjemo da su navedeni potencijalni rizici općepoznato prisutni tokom korištenja  senzora i ostalih proizvođača! Ako se suočite sa problemima tokom korištenju proizvoda koje sami niste u stanju riješiti, molimo vas da se javite lokalnom distributeru.
Razlika između CGM i BGM?

BGM  je statičko mjerenje koje daje tačnu trenutnu vrijednost glukoze, ali ne daje informacije o promjenama nivoa glukoze tokom vremena. Nasuprot tome, CGM (senzor glukoze) je dinamičko mjerenje koje pruža informacije o trenutnoj vrijednosti i promjenama nivoa glukoze tokom vremena.

Primarna razlika između BGM i CGM je u tome što BGM mjeri glukozu u krvi, dok CGM mjeri glukozu u intersticijskoj tečnosti. Intersticijska tečnost se nalazi u potkožnom tkivu između ćelija, a nastaje od tvari koje se iz krvnih kapilara  difundiraju u međućelijski prostor. Jedna od tih tvari koja izlazi iz kapilara je glukoza.  CGM senzor se postavlja pod kožu samo dovoljno duboko da dopre do intersticijske tečnosti. 

Kada je nivo glukoze u krvi stabilan, očitanja BGM i CGM imaju zanemarivu razliku. Međutim, kada se nivo glukoze u krvi brzo mijenja  (nakon obroka, nakon inzulina ili vježbanja), BGM i CGM očitanja obično imaju primjetnu razliku. Razlog za tu razliku (5-15 minuta) je kašnjenje između brzine promjene glukoze u intersticijskoj tečnosti i trenutne brzine promjene glukoze u krvi.

Kada je glukoza u krvi stabilna
Kada glukoza u krvi naglo pada

Kada glukoza u krvi raste

AiDEXTM senzor
Scroll to Top