Time in Range (TIR) - Šta je TIR?

Vrijeme u rasponu ili TIR je količina vremena koju osobe s dijabetesom provode sa svojim nivoima glukoze u krvi u preporučenom ciljanom rasponu i predstavljeno je kao postotak. Najmanje 20% ljudi sa dijabetesom ne zna šta je CGM. Osim toga, 36% ljudi sa dijabetesom nikada nije čulo za TIR ili ne zna za prednosti TIR-a.

Slika 1: Primjer prikaza prosječnog TIRa u itervalu 24 sata, (AiDEXTM izještaj)

Koji je ciljni raspon TIR-a?

Ciljni raspon je sa doktorom dogovoreni raspon vrijednosti nivoa glukoze (koncentracije glukoze) u krvi. Ciljni raspon varira od osobe do osobe i može se prilagoditi prema preporukama liječnika i/ili samopraćenjem. Dnevni izvještaj obuhvata praćenje nivoa glikemije svakih pet minuta unutar 24h. Ciljni raspon obuhvata raspon vrijednosti glukoze između 3,9 mmol/l i 10,0 mmol/l.

Slika 2: Primjer prikaza prosječnog TIRa u itervalu 24 sata, (AiDEXTM izještaj)

Kako se izražava TIR?

TIR se izražava u postotku i predstavlja vrijeme tokom dana u kojem nivo glukoze u intersticijskoj tečnosti ostaje unutar sa doktorom dogovorenog ciljnog raspona. . Time in Range (TIR) pruža detaljan uvid u kontrolu glukoze kod osoba s dijabetesom u odnosu na HbA1c. Preporučeni cilj za TIR kod osoba s dijabetesom je najmanje 70% vremena provedenog unutar ciljnog raspona.

Slika 3: Primjer sedmičnog prikaza prosječnog TIR-a, (AiDEXTM izještaj)

Korisne informacije o Time in Range (TIR-u)

  • TIR se može koristiti za procjenu uticaja različitih faktora na kontrolu glukoze, kao što su obroci, vježba, stres i lijekovi. Takođe se može koristiti za praćenje i upravljanje dijabetičkom ketoacidozom (DKA) kod osoba s dijabetesom tipa 1.
  • TIR se može izračunati na različite načine, zavisno o parametrima koji se koriste za definisanje ciljnog raspona. Na primjer, neki modeli TIR-a koriste samo vrijednosti između 70 mg/dL (3,9 mmol/L) i 140 mg/dL (7,8 mmol/L), dok drugi uključuju vrijednosti do 180 mg/dL (10,0 mmol/L).
  • TIR može biti koristan za osobe s dijabetesom u svim dobnim grupama, uključujući djecu i adolescente. Kod djece se ciljni raspon i TIR mogu razlikovati u odnosu na odrasle, ovisno o dobi, trajanju bolesti i drugim faktorima.
  • TIR može biti koristan i za osobe s dijabetesom tipa 2, osobito one koje koriste inzulin. Kontrola glukoze tokom dana može pomoći u sprječavanju ili odgađanju komplikacija dijabetesa.
  • TIR se može pratiti uz pomoć uređaja za praćenje glukoze u krvi (CGM) ili kontinuiranog mjerenja glukoze u intersticijalnoj tekućini (ICGM). CGM uređaji pružaju kontinuirano praćenje glukoze tokom dana, što omogućava procjenu TIR-a i drugih mjera kontrole glukoze.
  • TIR je koristan alat za praćenje i upravljanje dijabetesom, ali ne smije se koristiti kao jedini kriterij za procjenu kontrole glukoze. TIR se treba uzeti u obzir zajedno s drugim parametrima poput HbA1c, prosječne vrijednosti glukoze i broja epizoda hipoglikemije.
Scroll to Top