PREUZIMANJA PISANIH I VIDEO UPUTA

PDA Uputa

Opšta uputa za korištenje PDA uređaja za praćenje PDA uputa

AiDEX generalna uputa

AiDEX generalna uputa

Video uputa za korištenje

Video uputa

HbA1c TEST

Uputa za HbA1c test

Uputa za Lipidmetar

Uputa za mjerač lipida

PDA UPUTA
AiDEX GENERALNA UPUTA
VIDEO UPUTA ZA KORIŠTENJE
UPUTA ZA HbA1c
UPUTA ZA MJERAČ LIPIDA
AiDEX STUDIJA PDF
Scroll to Top