Često postavljana pitanja o AiDEX CGM sistemu

Kako AiDEX™ sistem za kontinuirano mjerenje nivoa glukoze (CGMS) radi?

AiDEX™ CGMS u kontinuitetu prati nivo glukoze. Prilikom apliciranja, mali senzor se putem aplikatora unosi ispod kože. Ljepljivi flaster drži senzor na koži, a zatim senzor tokom predviđenog radnog vijeka od 14 dana mjeri vrijednosti glukoze u međućelijskoj (intersticijskoj) tečnosti. Transmiter se spaja na senzor, te emituje signale i podatke na prijemnik (PDA ili pametni telefon).

Za koga je indiciran AiDEX™ CGMS?

AiDEX™ CGMS je indiciran za upotrebu kod osoba (u dobi od 14 godina i starijih) s dijabetesom bez obzira na tip bolesti.

Za koga je AiDEX™ odobren?

AiDEX™ je odobren za upotrebu svakoj starijoj osobi od 14 godina koja želi kontinuirano pratiti nivo glukoze – posebno za ljude koji boluju od dijabetesa i one koji brinu o svojoj prehrani, kondiciji i dobrobiti.

Da li je AiDEX™ Flash Monitor glukoze sa uređajem za skeniranje?

Ne, AiDEX™ je sistem za kontinuirano praćenje glukoze (CGM) i ne zahtijeva skeniranje jer automatski šalje izmjerene vrijednosti na Vaš iOS/Android pametni telefon (aplikacija AiDEX™)  ili PDA (prijemnik podataka) uređaj putem Bluetooth veze  svakih 5 minuta.

Koje su dimenzije AiDEX™ CGM (transmiter + senzor kada se pričvrsti na kožu)?

36 mm (dužina) x 22 mm (širina) x 8 mm (visina). AiDEX™  sistem je komforan i udoban za nošenje.

Koliki je AiDEX™ CGMS senzor?

Senzor i transmiter zajedno su 36x22x8mm, a ukupna težina je ispod 5,5g.

Šta je izvor napajanja AiDEX™ CGM sistema?

U svakom AiDEX™ senzoru nalazi se mala baterija koja napaja AiDEX™ transmiter za svaki 14-dnevni ciklus nošenja.

Koliko dugo traju AiDEX™ senzori i transmiteri?

Svaki AiDEX™ senzor traje 14 dana. AiDEX™ transmiter može se ponovno koristiti tokom radnog vijeka od četiri godine. Tokom tog perioda prima programska ažuriranja putem AiDEX™ mobilne aplikacije.

Hoće li AiDEX™ raditi na mom pametnom telefonu?

 Provjerite možete li uspješno preuzeti aplikaciju AiDEX™ na svoj pametni telefon prije kupovine CGM-a. Aplikaciju AiDEX™ možete pronaći u Apple App Store za iPhone (Apple App Store for iPhone) i Google Play Store za Android (Google Play Store for Android).

Mogu li podijeliti svoja CGM očitanja s nekim drugim (porodicom ili prijateljima)?

Moguće je podijeliti CGM podatke s jednim ili više pratitelja. Pratioci mogu daljinski (na svome pametnom telefonu) vidjeti CGM podatke u stvarnom vremenu i primati upozorenja. Idite na „Dijeljenje i praćenje“ u aplikaciji AiDEX™ za postavljanje usluge.

Da li AiDEX™ CGMS treba kalibrisati i ako da, u kojim slučajevima?

Sistem je dizajniran za ispravan rad bez kalibracije. Kalibracija Vašeg AiDEX™ CGMS-a s Vašim mjeračem nije neophodna. Međutim, postoji opcija za unos kalibracije kako bi se korisniku omogućilo i ručno kalibrisanje sisitema. Kalibracija može učiniti AiDEX™ CGMS preciznijim ili manje tačnim u poređenju s laboratorijskim rezultatom, ali kalibrisanje trakicama bi trebalo približiti AiDEX™ CGMS mjerenim vrijednostima Vašeg mjerača.

Kada su AiDEX™ CGMS potrebne kalibracije?

Kako biste donijeli odluku o kalibraciji, pratite svoje AiDEX™ CGMS izmjerene vrijednosti tokom nekoliko sati. Ako su vrijednosti uvijek više ili uvijek niže od vrijednosti izmjerene Vašim BGM, razmislite o kalibraciji. Također razmislite o kalibraciji ako se vaše AiDEX™ CGMS vrijednosti ne podudaraju sa Vašim subjektivnim stanjem/simptomima.

Koje je preporučeno vrijeme za kalibraciju AiDEX™ CGM?

Najbolje vrijeme za kalibraciju AiDEX™ CGMS je kada je nivo glukoze u krvi stabilan, na primjer ujutro prije nego što se uzme bilo kakva hrana ili piće (stanje na tašte od noći).

Razlika između vrijednosti glukoze u krvi i CGM?

Kada je nivo glukoze u krvi stabilan, nivoi glukoze mjereni iz vrha prsta (BG) i senzora (CGM) imaju zanemarivu razliku. Kada se novo glukoze u krvi brzo mijenja (nakon obroka, nakon inzulina ili nakon vježbanja), BG i CGM vrijednosti obično imaju primjetnu razliku. Razlog za ovu razliku je kašnjenje između brzine promjene nivoa glukoze mjerene senzorom u međustaničnoj tekućini i brzine promjene nivoa glukoze u krvi. Senzori glukoze mjere Vašu intersticijski nivo glukoze dok glukometri mjere nivo glukoze u krvi.  Glukoza prvo putuje u Vašu krv, a zatim u Vašu intersticijsku tekućinu. Stoga će se izmjerene vrijednosti Vašeg glukometra i izmjerene vrijednosti glukoze senzora rijetko tačno podudarati. To je sasvim normalno. Kada nivo glukoze u krvi raste, izmjerene vrijednosti vašeg mjerača su veće od izmjerene vrijednosti senzora. Kada nivo glukoze u krvi pada, izmjerene vrijednosti vašeg mjerača niže su od izmjerenih vrijednosti senzora. Stoga, kada koristite svoj CGMS, trebali biste se usmjeriti na trendove i obrasce umjesto na pojedinačne vrijednosti.

Kako mogu spriječiti netačne rezultate?

Nivo glukoze u krvi mjeren iz jagodice prsta možda nije ispravno izmjeren (npr. kontaminiran uzorak krvi) i treba ga ponoviti. Brze promjene glukoze u krvi mogu dovesti do malog kašnjenja u mjerenju glukoze senzorom. Takođe, mjesto primjene senzora je pod vanjskim silama i može dovesti do promjena vrijednosti nivoa glukoze. Kalibriraciju radite  samo dok vam je nivo glukoze u krvi stabilan. Preporučuje se ne kalibrisati unutar 24 sata nakon primjene CGM-a i samo jednom dnevno.

Ne možete kalibrisati u prvih 6 sati od primjene novog senzora. Nakon što prođe 6 sati, opcija za kalibraciju će biti omogućena.

Zašto moj AiDEX™ CGMS noću prikazuje niske nivoe glukoze, a moj mjerač glukoze u krvi pokazuje drugačije?

Jedno od objašnjenja može biti da se vrši pritisak na Vaš senzor, što može uticati na Vaše AiDEX™ CGMS vrijednosti.

Odaberite mjesto za postavljanje senzora koje se neće udarati, gurati ili pritiskati tokom spavanja. Nakon što se smanji pritisak, Vaše AiDEX™  CGMS vrijednosti trebale bi biti bliže Vašem mjeraču glukoze u krvi.

Koju vrstu adheziva (ljepila) koristi AiDEX™ za prijanjanje na kožu?

Adheziv za AiDEX™ CGMS proizvodi renomirana firma 3M. Svaki AiDEX™ senzor isporučuje se sa dodatnim  pojačivačem ljepljivosti (flaster) u slučaju da je potrebno pojačati prijanjenje na kožu.

Mogu li dati svoj AiDEX™ transmiter prijatelju na korištenje?

Iz sigurnosnih razloga, Vaš transmiter može biti uparen samo s jednim AiDEX™ korisničkim računom istovremeno. Prije nego što se može koristiti s drugim korisničkim računom, mora se odpariti s vlastitim korisničkim računom unutar aplikacije AiDEX™. Tokom ovog procesa Vaš transmiter mora biti spojen na senzor.

Gdje su pohranjeni podaci senzora?

Kada su Vaš PDA/pametni telefon i transmiter unutar dometa komunikacije, svi podaci senzora pohranjuju se na PDA/ pametni telefon. Kada PDA/ pametni telefon i transmiter nisu unutar dometa komunikacije, svi podaci senzora pohranjuju se u transmiter, te će bit poslani na PDA ili mobilnu aplikaciju nakon prvog ponovnog uspostavljanja veze. Podaci sa senzora neće biti izgubljeni. 

Kako sigurnosne provjere na aerodromima utiču na rad AiDEX™ CGMS?

Sistem može biti izložen uobičajenim elektrostatičkim (ESD) i elektromagnetskim smetnjama (EMI), uključujući detektore metala na aerodromima. Svoj sistem tokom boravka u avionu možete sigurno koristiti. Ne preporučujemo izlaganje sistema skenerima cijelog tijela na aerodromima koji uključuju rendgenske zrake ili mikro-radiovalove. Efekti djelovanja ovih skenera nisu utvrđeni, a izloženost može oštetiti sistem ili uzrokovati netačne rezultate.

Mogu li koristiti AiDEX™ CGMS tokom MRI, CT skeniranja ili dijatermije?

Nemojte nositi niti koristiti komponente AiDEX™ CGMS (senzor, odašiljač, PDA i/ili PDA/pametni uređaj) za magnetsku rezonanciju (MRI), kompjuteriziranu tomografiju (CT) ili tretmane visokofrekventnom električnom toplotom (dijatermijom). AiDEX™ CGMS nije testiran u tim situacijama. Magnetno polje i toplota mogu oštetiti njegove komponente, što može uzrokovati prikazivanje netačnih mjerenja nivoa glukoze senzora AiDEX™ CGMS ili može spriječiti upozorenja.

Da li je AiDEX™ CGMS vodootporan?

AiDEX™ CGMS je IPX7 certifikovan kada je transmiter ispravno instaliran zajedno sa senzorom. PDA nije vodootporan i može se oštetiti ako vlaga uđe u njega. Voda takođe može ozbiljno ograničiti komunikacijski domet transmitera, i može otežati komunikaciju između transmitera i PDA/APP.

Mogu li se kupati, tuširati, plivati ili vježbati dok nosim AiDEX™ CGMS?

Da, AiDEX™ CGMS (ako je transmiter pravilno instalisan na senzor) je vodootporan i nastavit će raditi sve dok nije potopljen dublje od jedan metar ili ako se ne drži pod vodom duže od 30 minuta

Kako mogu pravilno ukloniti AiDEX™ CGMS?

Povucite prema gore rub flastera koji drži senzor pričvršćen za Vašu kožu. Polako odlijepite jednim pokretom.

Napomena: Preostali ostatci ljepila na koži mogu se ukloniti toplom sapunicom ili izopropilnim alkoholom.

Što mogu uraditi ako moj AiDEX™ CGMS senzor otkaže tokom zagrijavanja od 60 minuta?

Prvo biste trebali provjeriti je li Vaš AiDEX™ CGMS senzor pravilno postavljen:

1) Da li je serijski broj transmitera ispravno unesen u prijemnik  (kompatibilni PDA/pametni uređaj)?

2) Da li je transmiter potpuno uskočio u držač transmitera na senzoru?

3) Tokom zagrijavanja, CGMS može otkriti da Vaš senzor ne može dobiti informacije o nivou glukoze nakon što sesija počne. Tada će završiti razdoblje zagrijavanja i Vaš prijemnik ili kompatibilni PDA/pametni uređaj će prikazat zaslon “Neuspješno”.  U tom slučaju morate zamijeniti senzor.

Postoji li određeni vremenski okvir za pričvršćivanje transmitera nakon instaliranja senzora?

DA, važno je pričvrstiti transmiter na senzor unutar 30 minuta od postavljanja.

Koliki je rok trajanja senzora?

Senzori za glukozu imaju rok trajnja od godinu dana od trenutka kada su proizvedeni. Rok trajnja otisnut je na kutiji, na svakom pojedinačnom pakovanju senzora glukoze.

Gdje na tijelu mogu postaviti senzor?

AiDEX™ CGMS senzori mogu se postaviti na trbuh. Položaj senzora je važan i preporučeno je  promijeniti mjesto postavljlanja sa svakim novim senzorom. Prečesto korištenje istog mjesta možda neće dopustiti koži da zacijeli, uzrokujući ožiljke ili iritaciju kože.

Odaberite mjesto:

 • najmanje 8 cm od bilo kojeg seta za infuziju, inzulinske pumpe ili mjesta ubrizgavanja
 • dalje od pojasa, ožiljaka, tetovaža, iritacija i kostiju
 • gdje je manje vjerojatno da će senzor biti udaren, odgurnut ili pritisnut tokom spavanja.

Napomena:

Izbjegavajte nanošenje unutar pet centimetara od bilo kakvog ožiljka, mjesta apliciranja inzulina, mjesta blizu pojasa ili strija, ili izvan/stražnjoj strane nadlaktice (izbjegavajte nanošenje u mišićnom dijelu ruke). Senzori umetnuti u mišić na stražnjoj strani ruke mogu izazvati bol i/ili krvarenje. Preporučujemo nošenje na trbuhu, 3-10 cm od pupka, zbog tankog potkožnog masnog tkiva. Duboko udahnite i čvrsto držite trbuh prije nanošenja, a zatim se opustite kako biste spriječili pogrešno nanošenje.

Senzor AiDEX™ nanosi se na kožu bez dlačica pomoću priloženog aplikatora. Prije nanošenja, alkoholnim jastučićima dezinfikujte odabrano područje kože i pričekajte minutu da se koža osuši. Čvrsto držite aplikator uz mjesto nanošenja tri sekunde za bolje prianjanje. Prstima zagladite rub ljepljive podloge. Zatim ručno pričvrstite/kliknite odašiljač na bazu senzora kako biste CGM-u omogućili prijenos mjernih vrijednosti putem Bluetootha svakih pet minuta na Vaš iOS/Android pametni telefon (aplikacija  AiDEX™). Uvjerite se da su sve kuke odašiljača pričvršćene na bazu senzora i da nema velikih razmaka između odašiljača i senzora. Čut ćete dva klika ako je uspješno sastavljen.

Što ako moje mjesto nanošenja prokrvari?

U malom broju slučaja  Vaš senzor može biti umetnut u kapilarne krvne vene što uzrokuje manja krvarenja. U tom slučaju trebali biste vršiti pritisak na mjesto krvarenja dok krvarenje ne prestane. Ako vrijednost glukoze senzora pokazuje stalne pogreške u poređenju s vrijednošću glukoze dobijene mjerenjem iz jagodice prsta, zamijenite senzor. Ako krvarenje ne prestane nakon pritiska na ranu nekoliko minuta, uklonite senzor. Upotrijebite drugi senzor i pokušajte ponovno. Uzimanje antikoagulansnih lijekova kao što je aspirin usporava zgrušavanje krvi. Ako Vaša aplikacija AiDEX™ nastavi prikazivati ​​”Senzor u stabilizaciji” nakon zagrijavanja (zbog potkožnog krvarenja), pričekajte do četiri sata. Ako se problem nastavi nakon četiri sata, zamijenite senzor.

Savjeti za sprječavanje odljepljivanje ljepljive podloge:
 • Dezinfikujte mjesto za nanošenje na koži alkoholnim maramicama i ostavite da se osuši prije nanošenja AiDEX™ CGMS.
 • Izbjegavajte nanošenje gela za tuširanje ili drugih sredstava za pranje kože na ljepljivu podlogu.
 • Upotrijebite zaštitnu traku za pojačavanje ljepljivosti.
 • Nosite široku odjeću kako biste izbjegli pritisak o CGM.
 • Izbjegavajte nanošenje AiDEX™ CGMS na opuštenu kožu.
Mogu li ranije promijeniti senzor?

 AiDEX™ CGMS senzor možete promijeniti prije 14 dana. Samo provjerite da li ste odabrali opciju za odparivanje senzora na Vašem PDA/pametnom uređaju prije uklanjanja starog senzora. To će vam pomoći da izbjegnete sve nepotrebne probleme s novim senzorom. Kada pokrećete novi senzor, uvijek biste trebali upariti “Novi senzor” na Vašem PDA/pametnom uređaju.

Mogu li se vakcine dati intramuskularno u deltoidnu regiju iste nadlaktice na kojoj se nosi Aidex senzor, koliko daleko od senzora se mogu ubrizgati i hoće li doći do promjene mjernih rezultata?

Teoretski, intramuskularna injekcija ne bi trebala uticati na potkožne intersticijske mjerne vrijednosti glukoze pomoću AiDEX™ CGMS; Dakle, ne bi trebalo uticati na mjerne rezultate glukoze sve dok je mjesto ubrizgavanja udaljeno pet centimetara od senzora.

Utiče li paracetamol na rad AiDEX™?

Standardna ili maksimalna doza paracetamola od jedan gram (1000 mg) svakih šest sati ne utiče na očitanja senzora AiDEX™. Uzimanje veće od maksimalne doze paracetamola (npr. >1 g svakih 6 sati kod odraslih) može dati lažne mjerne vrijednosti glukoze senzora.

Može li se AiDEX™ CGMS koristiti u solariju?

Može ali izbjegavajte direktan kontakt sistema sa izvorom svjetlosti.

Kako mogu registrovati račun na aplikaciji AiDEX™ CGMS?

Nakon što instalirate, otvorite aplikaciju i uđete u zaslon za prijavu. Zatim idite na “Registracija” za ulazak u zaslon za registraciju i registrirajte se sa svojom email adresom.

Što moram učiniti ako želim primati status senzora i upozorenja na pametnom uređaju?
 • Provjerite da li je Bluetooth Vašeg pametnog uređaja dostupan i uključen.
 • Provjerite da li su zvukovi upozorenja isključeni.
 • Provjerite da li je ton Vašeg pametnog uređaja dovoljno glasan da čujete upozorenja i podsjetnike.
 • Provjerite da li su obavijesti za aplikaciju AiDEX™ CGMS uključene u izborniku postavki Vašeg pametnog uređaja.
 • Provjerite da li je aplikacija AiDEX™ CGMS otvorena i radi li u pozadini.
 • Ponovno pokrenite aplikaciju AiDEX™ CGMS nakon ponovnog pokretanja pametnog uređaja.
 • Provjerite da li je zvuk i/ili vibracija uključeni u postavkama aplikacije.
Kolika je komunikacijska udaljenost između mog PDA/pametnog uređaja i odašiljača?

Unutar dva metra bez prepreka. Vaš PDA/pametni uređaj i odašiljač komuniciraju putem Bluetootha Low Energy.

Kako mogu upariti svoj AiDEX™ odašiljač s AiDEX™ Note aplikacijom?

Unesite serijski broj odašiljača otisnut na vanjskoj kutiji odašiljača i Vaša aplikacija AiDEX™ Note će potražiti odašiljač i automatski se upariti s njim.

Zašto se od mene traži da ažuriram svoju aplikaciju AiDEX™?

Ažuriranja aplikacija koja uključuju poboljšanja performansi vrše se u kontinuitetu, kao što su ispravke programskih pogrešaka i dodavanje novih karakteristika. Preporučujemo da imate instaliranu najnoviju verziju aplikacije.

Što trebam učiniti ako AiDEX™ Note APP neko vrijeme prestane prikazivati očitanja glukoze?

1) Provjerite je li Bluetooth na Vašem telefonu uključen;

2) Izađite i ponovno pokrenite aplikaciju;

3) Skinite transmiter sa senzora na tijelu i ponovno spojite transmiter. Ako se problem nastavi pojavljivati ​​ili ako aplikacija prikazuje “grešku senzora”, postoji mogućnost da je sistem otkrio neku anomaliju i prestao izračunavati vrijednosti glukoze. Ako to potraje duže od nekoliko sati, zamijenite senzor.

Mogu li upariti transmiter nakon preuzimanja AiDEX™ aplikacije?
AiDEXTM transmiter ne može funkcionisati bez baterije te ga je prije pokretanja procesa uparivanja potrebno spojiti na AiDEX™ senzor u kojem je integrirana baterija. Preporuka je da se transmiter pričvrsti na senzor unutar pet minuta od postavljanja senzora.
Koji su minimalni zahtjevi za instalaciju aplikacije AiDEX™?
 • iOS (verzija aplikacije V1.0.10)
 • operativni sistem (OS): iOS 10.0 i noviji
 • kapacitet: memorija 2 GB RAM
 • mreža od najmanje 200 MB: WLAN (bežična lokalna mreža) ili mobilna mreža
 • usluga: bluetooth funkcija i usluga lokacije

Android (verzija aplikacije V1.0.2)

 • operativni sistem (OS): Android 8.0 i noviji
 • memorija: 3GB RAM
 • kapacitet: minimalno 200 MB
 • mreža: WLAN (bežična lokalna mreža) ili mobilna mreža

mreža

 • usluga: bluetooth funkcija i usluga lokacije

Napomena:

 • korisnici Xiaomi telefona će možda morati ponovno pokrenuti svoju aplikaciju i bluetooth ako dođe do zaostajanja u prikazu podataka.
 • ako uparivanje nije uspješno, pokušajte ponovno.
Postoji li glasovna podrška za aplikaciju AiDEX™?

Aplikacija AiDEX™ ne daje audio povratne informacije

Da li aplikacija AiDEX™ radi sa Apple satovima?

Nakon što preuzmete aplikaciju AiDEX™ na Appleov telefon i ako je ovaj telefon integrisan sa Appleovim satom, aplikacija će se pojaviti i na satu i trebali biste moći vidjeti rezultate na svom telefonu. Morate imati telefon u blizini inače obavijesti neće dolaziti na Apple sat.

Radi li ovaj CGM s Android satovima?

Aplikacija još ne podržava Android satove.

Mogu li zamijeniti AiDEX™ startup paket ili pojedine komponente nakon otvaranja vanjskog pakovanja?

U skladu sa odredbama dostupnim na www.dia.ba/garancija, zamjena je moguća čak i ako ste otvorili ambalažu. 

Obratite se službi za podršku na +387 33 420 026 ili pošaljite svoj zahtjev putem e-maila na: info@cee-med.com

Često postavljana pitanja o mjerenju lipida

Šta su lipidi i zašto je bitno mjerenje lipida?

Lipidi je zapravo naziv za masti u krvi. Lipidi se spajaju s proteinima u krvi i stvaraju lipoproteine koji imaju više važnih uloga u organizmu:  izvor su energije  za tijelo, građevne jedinice stanica tijela, učestvuju u nekim signalizacijskim procesima u organizmu (npr. za izgradnju pojedinih hormona). Najpoznatiji lipidi su (1) ukupni holesterol , (2) holesterol visoke gustoće (HDL, skraćeno), (3) holesterol niske gustoće (LDL) te (4) trigliceridi.  

Dok je sa jedne strane normalan nivo lipoproteina  u krvi neophodan za funkcisanje tijela, sa druge poremećaji metabolizma lipoproteina

sadrži povećan rizik nastanka i razvoja ateroskleroze te time i daljnjih komplikacija u pravcu nastanka bolesti srca, mozga i krvnih žila.Višak lipida u krvi se taloži u jetri i može uzrokovati i oboljenja ili zatajenje rada jetre sa smrtnim ishodom.

LDL se često naziva “lošim” holesterolom jer se smatra štetnim zbog svoje uloge u procesu razvoja naslaga na krvnim žilama što posljedično može dovesti do djelimičnih ili potpunih suženja krvnih žila.  S druge strane, HDL-holesterol ima zaštitnu ulogu i djeluje suprotno od LDL-holesterola.

Abnormalne vrijednosti nekih od lipidnih čestica nazivaju se dislipidemijom. Dislipidemija znači da je kao posljedica poremećaja metabolizama proteina u tijelu nastupilo stanje povišene vrijednosti LDL-holesterola i triglicerida, ili snižene vrijednosti HDL-holesterola.

Što uzrokuje poremećaj metabolizma lipida u krvi?

Uzroci mogu biti različiti, a generalno se dijele na  urođene (primarne)  i stečene (sekundarne) dislipidemije. Urođene su posljedica nasljednog poremećaja (mutacija gena), a stečene  mogu biti uzrokovane nezdravom prehranom sa previsokim unosom masti u organizam, alkoholizmom ili mogu biti posljedica medicinskih stanja poput dijabetesa, hipotireoze, bolesti bubrega, jetre i stresa. Kod nekih ljudi određeni lijekovi, poput kontracepcijskih pilula, steroida i lijekova za krvni tlak, mogu uzrokovati visoke vrijednosti lipida.

Kako možemo prepoznati poremećaj metabolizma lipoproteina?

Vrlo često nema znakova i bez krvne pretrage je teško poudano znati da li je ovaj poremećaj prisutan. Pojedine osobe sa povećanim nivoom lipida, naročito triglicerida i LDL,  prekasno to saznaju (nakon što dožive srčani ili moždani udar) ili čak i ne uspiju saznati.  

Vrlo je bitno preventivno djelovati i na vrijeme započeti sa povremenim kontrolama lipida u krvi, jer rano otkrivanje poremećaja u metabolizmu lipida može pomoći u otkrivanju uzroka /stanja/oboljenja koje su ga uzrokovale i prevenirati posljedice displipidemije.

Kakva je veza između dislipidemije i nastanka šećerne bolesti tip 2?

Poznato je da elementi koji metabolički određuju šećernu bolest tip 2 i prije nego se bolest očituje smanjenjem / jako povišenim vrijednostima šećera u krvi obično postoje jako dugo vremena, a to su: (1) pretilost, (2) povišene vrijednosti lipida u krvi (dislipidemija), (3) visok krvni pritisak i inzulinska rezistencija. Pojavu inzulinske rezistencije dodatno povećava viša vrijednost triglicerida u krvi, pa pacijente sa ovim tipom šećerne bolesti prati veći rizik obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti koje dislipidemija dodatno povećava. Dakle, dislipidemija je faktor rizika nastanka šećerne bolesti tip 2 i vrlo često se može pojaviti i prije dijagnoze šećerne bolesti tip 2.

Karakteristično je da većina oboljelih od šećerne bolesti tip 2 ima više od jednog patološkog nalaza u lipidogramu. Tipičan profil dislipidemije kod pacijenata sa šećernom bolešću je mješovita dislipidemija, tj. aterogena dislipidemija, koju karakterišu visoka koncentracija triglicerida, niska vrijednost lipoproteina visoke gustoće (HDL) i povećan nivo lipoproteina niske gustoće (LDL). 

Ako su tri ili više od sljedećih faktora rizika u povećanom rasponu, prisutan je metabolički sindrom koji upućuje na dijabetes tip 2 i neophodno je bez odlaganja reagovati.

Šta preduzeti za regulaciju lipida u krvi?

Za smanjenje nivoa lipida u krvi prije svega LDL- holesterola i triglicerida, osobni liječnik određuje terapiju polazeći od starosne dobi osobe, povijesti bolesti i početnih vrijednosti lipida, te preporučuje program liječenja prilagođen osobi. Neovisno o tome da li će liječnik odmah u terapiju uključiti lijek, neophodno je  (1) smanjiti unos masti u tijelo, (2) redovito vježbati  (3) smanjiti tjelesnu težinu ukoliko je prisutan višak kilograma i (4) ukoliko je osoba pušač, svakako prestati pušiti.

Koliko je općenito pouzdano brzo mjerenje lipida u kućnim uslovima ili apotekama?

Pouzdanost mjerenja lipida, nezavisno od mjesta na kojem se testiranje provodi, zavisi od kvalitete pripreme osobe za uzorkovanje i vrste uređaja na kojem se testiranje provodi.

Da bi mjerenje pokazalo stvarni odraz vrijednosti lipida u krvi, važno je provesti neke korake prije samog vađenja krvi. Preporučljivo je izbjegavati izrazito masnu hranu 24 sata prije vađenja krvi, a između 8 i 12 sati prije samog vađenja krvi samo piti vodu. Uzorci krvi se u pravilu uzimaju ujutro. Naravno, kod osoba s drugim bolestima, npr. šećernom bolešću, koji imaju posebne prehrambene potrebe, poželjno je da za upute konsultuju  svog liječnika.

Koji lipoproteini se mogu mjeriti na uređaju LPM-102?

Na LPM-102 , primjenom testne trakice 3 u 1, možete obaviti mjerenje 3, odnosno 5 parametara: Ukupni holesterol(TC), Lipoproteini visoke gustine (HDL) i Trigliceridi(TG), sva tri istovremeno. Mjerač zatim od vrijednosti TC oduzima vrijednosti  TG i HDL, i dobijenu vrijednost LDL prikazuje na drugom ekranu.

Koja je preciznost uređaja za samoupotrebu LPM-102?

Sistem za analizu lipida  LPM-102 primjenjuje tehnologiju refraktorne fotometrije  u kombinaciji sa testnim trakicama za testiranje lipida u krvi (ukupan holesterol, HDL i trigliceridi).

Metoda refraktorne fotometrije je bitno preciznija i stabilnija u odnosu na elektrohemijsku metodu, pa LPM-102  spada u visoko precizne uređaje kako je navedeno u tabeli ispod:

 

Iz kojeg uzorka LPM-102 očitava vrijednosti?

Iz mirkro uzorka 35 µL pune krvi  (kapilarna ili venska), plazme i/ili seruma.

U kojim mjernim jedinicama se na LPM-102 izražava rezultat?

mmol/L, mg/dL

Za koliko vremena mjerač LPM -102 očitava rezultate?

2 minute

Da li LPM-102 analizator posjeduje memoriju historijskih mjerenja?

Da, 500 mjerenja.

Koji raspon mjerenja mjernih parametara je moguć na LMP-102?

TC:    2.59-12.93mmol/L (100-500mg/dL,1mmol/=38.66mg/dL)

HDL: 0.39-2.59mmol/L  (15-100mg/dL,1mmol/=38.66mg/dL)

TG:   0.51-7.34mmol/L    (45-650mg/d L,1mmol/=88.6mg/dL)

 

Koje su ciljane vrijednosti mjernih parametara koje LPM-102 mjeri ?

Preporučena vrijednost ukupnoga holesterola trebala bi biti manja od 5,0 mmol/L, a vrijednost LDL-holesterola manja od 3,0 mmol/L. Vrijednost triglicerida TG- S HDL-kolesterolom je bolje da je što viša i treba biti barem 1,0 mmol/L

Da li je uređaj LPM-102 pokriven garancijom?

Da. U skladu sa uputama proizvođača uređaja, deklarisan vijek upotrebe uređaja je 5 godina, a garancija za eventuelne nedostatke je 18 mjeseci.

 

Često postavljana pitanja o mjerenju HbA1c

Zašto je općenito bitno mjeriti HbA1c?

Vrijednost HbA1c pokazuje dugoročnan nivo šećera u krvi i stoga je važan zdravstveni parametar koji treba redovno određivati. Posebno za osobe s dijabetesom, to bi bilo otprilike svaka tri mjeseca, za osobe bez dijabetesa barem tokom godišnjeg zdravstvenog pregleda.

 

Koja je razlika između HbA1c i trenutnog nivoa glukoze u krvi?

Dok dnevno mjerenje šećera u krvi mjeri samo trenutni nivo glukoze u krvi, tj. trenutnu koncentraciju glukoze u krvi u samom trenutku testiranja, HbA1c pokazuje prosječnu koncentraciju šećera u krvi u zadnjih 8-12 sedmica.

Koje su ciljne vrijednosti HbA1c ?

HbA1c ≥6.5% (48 mmol/mol) je jedan od kriterijuma za dijagnozu dijabetesa.

Ciljani HbA1c za osobe s dijabetesom je 48 mmol/mol (6,5%), a individualni cilj svake individue uzima u obzir sposobnost da postignete cilj u odnosu na svoj svakodnevni život i opasnosti od redovne ili teške hipoglikemija.

Normalni raspon HbA1c je 4.0 – 5.7% (20-39 mmol/mol), dok se vrijednost 5.7 – 6.4% (39-46 mmol/mol) smatra preddijabetes.

 

Koliko često je poželjno obavljati mjerenje HbA1c?

Koliko često je poželjno obavljati mjerenje HbA1c?

Preporučena frekvencija testiranja / mjerenja HbA1c zavisi od „grupe“ u koju (potencijalni) pacijent može biti svrstan. 

Za pacijente koji ispunjavaju individulane glikemisjke ciljeve i imaju stabilan glikemijski status, preporučeno je mjerenje najmanje 2 puta godišnje, dok pacijentima koji pak ne ispunjavaju terapijske ciljeve, kojima se mijenja terapija,  preporučuje se mjerenje svaka 3 mjeseca. Nestabilanim pacijentima ili pacijentima visokog rizika (npr. trudnice sa gestacijskim dijabetesom) preporučuje se učestalije mjerenje od jednom u 3 mjeseca, a potencijalno rizičnim grupama (npr. gojaznost, genetski rizične grupe itd.) najmanje jednom u tri godine.

Ili tabelarno

Koja je preciznost A1C EZ 2.0 za samoupotrebu?

A1C EZ 2.0 spada u visoko precizne uređaje sa koeficijentom varijacija (CV) < 3%. Ovaj uređaj mjeri HbA1c tehnologijom hromatografije afiniteta za boronat, koja eliminiše uobičajene smetnje kao što su varijante hemoglobina, modifikacije bez glikacije i hemikromi povezani sa skladištenjem (nema inteferencija od HbF, HbE i varijabli i nestabilnih Hb oblika).

Iz kojeg uzorka A1C EZ 2.0 očitava HbA1c?

Dok se očitavanje HbA1c u laboratorijskim uslovima se u pravilu obavlja iz uzorka venske krvi, za očitavanje HbA1c primjenom analizatora A1C EZ 2.0 mogu se koristiti oba uzorka – iz venske i kapilarne krvi.

Za vrlo brzo (5-6 minuta) i pouzdano očitanje rezultata na A1C EZ 2.0 u kućnim uslovima sasvim je dovoljan i mali uzorak iz kapilarne krvi (oko 3µL).

U kojim mjernim jedinicama se na A1C EZ 2.0 izražava rezultat HbA1c?

Na A1C EZ 2.0 uređaju su unaprijed postavljene jedinice za izražavanje HbA1c i to kao postotak (NGSP jedinica) ili kao vrijednost u mmol/mol (IFCC jedinica). Treba imati na umu da se vrijednost HbA1c, koja se mjeri u mmol/mol, ne smije brkati s nIvoom šećera u krvi koja se mjeri u mmol/l.

Kako se trenutni nivoi šećera u krvi mogu usporediti s očitanjima HbA1c?

Očitanja HbA1c su mjera prosjeka, što znači prosjek svih oscilacija šećera u krvi tokom najmanje 2 -3  mjeseca i u pravilu se izražava kao postotak (DCCT / NGSP jedinica) ili kao vrijednost u mmol/mol (IFCC jedinica), dok se trenutni nivo šećera u krvi mjeri u mmol/l.

Kalkulator/HbA1c converter je od koristi za tu svrhu i dostupan je na internetu. HbA1c converter omogućuje pretvorbu vrijednosti HbA1c iz % (NGSP) u mmol/mol (IFCC) i obrnuto. Osim toga, prosječan nivo glukoze u krvi mogu se pretvoriti iz mg/dL u mmol/L.

Za poređenje trenutnog (mmol/L)  i HbA1c ( % i/ ili (mmol/mol) šećera u krvi može poslužiti tabela ispod, koja pokazuje  kako  prosječan nivo šećera u krvi u mmol/L  prevesti u očitanja HbA1c i obrnuto (pomoć pri prebacivanju izmjeđu dviju mjernih jedinica).

Budući da nivoi šećeri u krvi stalno variraju iz minute u minutu, potrebno je redovno mjerenje šećera u krvi kako biste razumjeli kako se ti nivoi mijenjaju tokom dana te kako bi se iz toga dobila povratna informacija o uticaju eventuelne terapije, zatim obroka i aktivnosti na promjene nivoa šećera u krvi.

Da li A1C EZ 2.0 analizator posjeduje memoriju historijskih mjerenja?

Da. A1C EZ 2.0 analizator omogućava pohranu podataka za čak 1000 obavljenih testiranja. 

Scroll to Top