Podrška

Podrška korisnicima

Podrška korisnicima Podrška korisnicima AiDEXTM dostupna je radnim danima u periodu 8:00- 16:00  na broj telefona +387 33 420 026. Možete nas kontaktirati i na e-mail: info@cee-med.com. Na Vaša pitanja upućena e-mailom odgovaramo radnim danima (ponedeljak  –  petak) tokom radnog vremena od 8:00 – 16:00. Ako želite prijaviti kvar na svojim uređajima, molimo pažljivo pročitajte odredbe na linku  Uslovi i odredbe garancije AiDEX podrška Ime i prezime E-pošta Predmet Kontakt telefon Serijski broj uređaja Prodajno mjesto Your message (optional) Slažem se sa „Pravilima o zaštiti ličnih podataka“ Molimo Vas da nam pošaljete screenshot/snimak ekrana sa prikazanim problemom, greškom i sl.. Δ

Preuzimanja

PREUZIMANJA PISANIH I VIDEO UPUTA PDA Uputa Opšta uputa za korištenje PDA uređaja za praćenje PDA uputa AiDEX generalna uputa AiDEX generalna uputa Video uputa za korištenje Video uputa HbA1c TEST Uputa za HbA1c test Uputa za Lipidmetar Uputa za mjerač lipida Studija AiDEX studija PDF GoChek2 GoChek2 – korisnički priručnik PDA UPUTA AiDEX GENERALNA UPUTA VIDEO UPUTA ZA KORIŠTENJE UPUTA ZA HbA1c UPUTA ZA MJERAČ LIPIDA AiDEX STUDIJA PDF

Garancija

GARANCIJA Uslovi i odredbe garancije Zamjena unutar 8 dana od dana kupovine Zamjena nakon 8 dana od dana kupovine Ograničenja garancije Proizvodi iz prodajnog programa CEE-MED d.o.o.  (u daljem tekstu: Distributer), na koje se odnose uslovi i odredbe garancije, su medicinska sredstva namijenjena samoupotrebi od strane krajnjih korisnika i svrstavaju se u dvije grupe: Reagensi – testovi Uređaji Proizvođači proizvoda za samoupotrebu iz prodajnog program Distributera garantuju da njihovi proizvodi nemaju nedostataka u izradi i materijalu. Distributer za proizvode namijenjene samoupotrebi obezbjeđuje zamjensku garanciju u skladu sa uslovima garancije proizvođača proizvoda. Dužina zamjenske garancije varira u zavisnosti od vrste proizvoda i načina upotrebe proizvoda od strane krajnjeg korisnika proizvoda.  Distributer će izvršiti zamjenu proizvoda u slučajevima ako kupac u roku unutar osam /8/ dana od dana kupovine konstatuje da je proizvod nekompletan, oštećen ili neispravan. Ako unutar 8 dana od dana kupovine proizvoda, a prilikom prve upotrebe,  kupac ustanovi da je proizvod oštećen ili nekompletan, može ga zajedno s originalnim računom vratiti na prodajnom mjestu na kojem je proizvod kupljen u svrhu zamjene.  Zamjena proizvoda može se izvršiti isključivo kada je uz proizvod priložen i original račun o kupovini uređaja, te ako vanjsko pakiranje proizvoda nije na bilo koji način oštećeno/ mijenjano. Dodatan uslov za zamjenu uređaja za samoupotrebu jeste da na uređaju nisu nastala fizička oštećenja nakon otvaranja vanjskog pakiranja od strane kupca. Zamjena proizvoda po isteku roka 8 dana od dana kupovine primjenjuje se isključivo na uređaje. Ako kupac uređaja tokom vijeka upotrebe utvrdi da je uređaj neispravan, potrebno je da pošalje  pismeno obrazloženje reklamacije sa nazivom uređaja na mail info@cee-med.com, nakon čega će kupac biti kontaktiran u svrhu otklanjanja uzroka reklamacije. Distributer će nakon konstatacije uzroka neispravnosti  uređaja odlučiti o daljem postupanju i o tome obavijestiti  korisnika uređaja i prodajno mjesto na kojem je uređaj kupljen. Ukoliko Distributer konstatuje da je reklamirani uređaj korišten u skladu sa uputama proizvođača i da se uzrok reklamacije ne može riješiti uz pomoć tehničke podrške Distributera, kupcu će reklamirani uređaj biti zamijenjen novim. Zamjena uređaja se obavlja na prodajnom mjestu na kojem je uređaj kupljen. Medicinski uređaji se ne mogu zamijeniti unutar osam /8/ dana od dana kupnje ako je vanjsko pakiranje proizvoda na bilo koji način oštećeno ili se na uređaju konstatuju fizička oštećenja koja su mogla nastupiti nakon otvaranja vanjskog pakiranja. Distributer će izvršiti zamjenu uređaja unutar garancijskog perioda proizvoda ukoliko utvrdi opravdanost razloga reklamacije, Distributer ne garancijom ne pokriva zamjenu i popravku uređaja za samoupotrebu za kvarove ili oštećenja na uređajima uzrokovane pogrešnom upotrebom, zloupotrebom, mehaničkim oštećenjima, nedostatkom razumne brige, rukovanja suprotno uputstvu za upotrebu, usljed korištenja neodobrenog potrošnog materijala, požarom ili bilo kojim drugim radnjama izvan ljudske kontrole. Osim kako je navedeno u gornjim paragrafima, Distributer se odriče svih drugih garancija, implicitnih ili izričitih, uključujući garancije  o utrživosti ili prikladnosti za određenu svrhu s obzirom na namjenu korištenja proizvoda. Distributer  neće biti odgovoran ni za kakvu direktnu, posljedičnu ili slučajnu štetu.

FAQ

Često postavljana pitanja o AiDEX CGM sistemu Kako AiDEX™ sistem za kontinuirano mjerenje nivoa glukoze (CGMS) radi? AiDEX™ CGMS u kontinuitetu prati nivo glukoze. Prilikom apliciranja, mali senzor se putem aplikatora unosi ispod kože. Ljepljivi flaster drži senzor na koži, a zatim senzor tokom predviđenog radnog vijeka od 14 dana mjeri vrijednosti glukoze u međućelijskoj (intersticijskoj) tečnosti. Transmiter se spaja na senzor, te emituje signale i podatke na prijemnik (PDA ili pametni telefon). Za koga je indiciran AiDEX™ CGMS? AiDEX™ CGMS je indiciran za upotrebu kod osoba (u dobi od 14 godina i starijih) s dijabetesom bez obzira na tip bolesti. Za koga je AiDEX™ odobren? AiDEX™ je odobren za upotrebu svakoj starijoj osobi od 14 godina koja želi kontinuirano pratiti nivo glukoze – posebno za ljude koji boluju od dijabetesa i one koji brinu o svojoj prehrani, kondiciji i dobrobiti. Da li je AiDEX™ Flash Monitor glukoze sa uređajem za skeniranje? Ne, AiDEX™ je sistem za kontinuirano praćenje glukoze (CGM) i ne zahtijeva skeniranje jer automatski šalje izmjerene vrijednosti na Vaš iOS/Android pametni telefon (aplikacija AiDEX™)  ili PDA (prijemnik podataka) uređaj putem Bluetooth veze  svakih 5 minuta. Koje su dimenzije AiDEX™ CGM (transmiter + senzor kada se pričvrsti na kožu)? 36 mm (dužina) x 22 mm (širina) x 8 mm (visina). AiDEX™  sistem je komforan i udoban za nošenje. Koliki je AiDEX™ CGMS senzor? Senzor i transmiter zajedno su 36x22x8mm, a ukupna težina je ispod 5,5g. Šta je izvor napajanja AiDEX™ CGM sistema? U svakom AiDEX™ senzoru nalazi se mala baterija koja napaja AiDEX™ transmiter za svaki 14-dnevni ciklus nošenja. Koliko dugo traju AiDEX™ senzori i transmiteri? Svaki AiDEX™ senzor traje 14 dana. AiDEX™ transmiter može se ponovno koristiti tokom radnog vijeka od četiri godine. Tokom tog perioda prima programska ažuriranja putem AiDEX™ mobilne aplikacije. Hoće li AiDEX™ raditi na mom pametnom telefonu?  Provjerite možete li uspješno preuzeti aplikaciju AiDEX™ na svoj pametni telefon prije kupovine CGM-a. Aplikaciju AiDEX™ možete pronaći u Apple App Store za iPhone (Apple App Store for iPhone) i Google Play Store za Android (Google Play Store for Android). Mogu li podijeliti svoja CGM očitanja s nekim drugim (porodicom ili prijateljima)? Moguće je podijeliti CGM podatke s jednim ili više pratitelja. Pratioci mogu daljinski (na svome pametnom telefonu) vidjeti CGM podatke u stvarnom vremenu i primati upozorenja. Idite na „Dijeljenje i praćenje“ u aplikaciji AiDEX™ za postavljanje usluge. Da li AiDEX™ CGMS treba kalibrisati i ako da, u kojim slučajevima? Sistem je dizajniran za ispravan rad bez kalibracije. Kalibracija Vašeg AiDEX™ CGMS-a s Vašim mjeračem nije neophodna. Međutim, postoji opcija za unos kalibracije kako bi se korisniku omogućilo i ručno kalibrisanje sisitema. Kalibracija može učiniti AiDEX™ CGMS preciznijim ili manje tačnim u poređenju s laboratorijskim rezultatom, ali kalibrisanje trakicama bi trebalo približiti AiDEX™ CGMS mjerenim vrijednostima Vašeg mjerača. Kada su AiDEX™ CGMS potrebne kalibracije? Kako biste donijeli odluku o kalibraciji, pratite svoje AiDEX™ CGMS izmjerene vrijednosti tokom nekoliko sati. Ako su vrijednosti uvijek više ili uvijek niže od vrijednosti izmjerene Vašim BGM, razmislite o kalibraciji. Također razmislite o kalibraciji ako se vaše AiDEX™ CGMS vrijednosti ne podudaraju sa Vašim subjektivnim stanjem/simptomima. Koje je preporučeno vrijeme za kalibraciju AiDEX™ CGM? Najbolje vrijeme za kalibraciju AiDEX™ CGMS je kada je nivo glukoze u krvi stabilan, na primjer ujutro prije nego što se uzme bilo kakva hrana ili piće (stanje na tašte od noći). Razlika između vrijednosti glukoze u krvi i CGM? Kada je nivo glukoze u krvi stabilan, nivoi glukoze mjereni iz vrha prsta (BG) i senzora (CGM) imaju zanemarivu razliku. Kada se novo glukoze u krvi brzo mijenja (nakon obroka, nakon inzulina ili nakon vježbanja), BG i CGM vrijednosti obično imaju primjetnu razliku. Razlog za ovu razliku je kašnjenje između brzine promjene nivoa glukoze mjerene senzorom u međustaničnoj tekućini i brzine promjene nivoa glukoze u krvi. Senzori glukoze mjere Vašu intersticijski nivo glukoze dok glukometri mjere nivo glukoze u krvi.  Glukoza prvo putuje u Vašu krv, a zatim u Vašu intersticijsku tekućinu. Stoga će se izmjerene vrijednosti Vašeg glukometra i izmjerene vrijednosti glukoze senzora rijetko tačno podudarati. To je sasvim normalno. Kada nivo glukoze u krvi raste, izmjerene vrijednosti vašeg mjerača su veće od izmjerene vrijednosti senzora. Kada nivo glukoze u krvi pada, izmjerene vrijednosti vašeg mjerača niže su od izmjerenih vrijednosti senzora. Stoga, kada koristite svoj CGMS, trebali biste se usmjeriti na trendove i obrasce umjesto na pojedinačne vrijednosti. Kako mogu spriječiti netačne rezultate? Nivo glukoze u krvi mjeren iz jagodice prsta možda nije ispravno izmjeren (npr. kontaminiran uzorak krvi) i treba ga ponoviti. Brze promjene glukoze u krvi mogu dovesti do malog kašnjenja u mjerenju glukoze senzorom. Takođe, mjesto primjene senzora je pod vanjskim silama i može dovesti do promjena vrijednosti nivoa glukoze. Kalibriraciju radite  samo dok vam je nivo glukoze u krvi stabilan. Preporučuje se ne kalibrisati unutar 24 sata nakon primjene CGM-a i samo jednom dnevno. Ne možete kalibrisati u prvih 6 sati od primjene novog senzora. Nakon što prođe 6 sati, opcija za kalibraciju će biti omogućena. Zašto moj AiDEX™ CGMS noću prikazuje niske nivoe glukoze, a moj mjerač glukoze u krvi pokazuje drugačije? Jedno od objašnjenja može biti da se vrši pritisak na Vaš senzor, što može uticati na Vaše AiDEX™ CGMS vrijednosti. Odaberite mjesto za postavljanje senzora koje se neće udarati, gurati ili pritiskati tokom spavanja. Nakon što se smanji pritisak, Vaše AiDEX™  CGMS vrijednosti trebale bi biti bliže Vašem mjeraču glukoze u krvi. Koju vrstu adheziva (ljepila) koristi AiDEX™ za prijanjanje na kožu? Adheziv za AiDEX™ CGMS proizvodi renomirana firma 3M. Svaki AiDEX™ senzor isporučuje se sa dodatnim  pojačivačem ljepljivosti (flaster) u slučaju da je potrebno pojačati prijanjenje na kožu. Mogu li dati svoj AiDEX™ transmiter prijatelju na korištenje? Iz sigurnosnih razloga, Vaš transmiter može biti uparen samo s jednim AiDEX™ korisničkim računom istovremeno. Prije nego što se može koristiti s drugim korisničkim računom, mora se odpariti s vlastitim korisničkim računom unutar aplikacije AiDEX™. Tokom ovog procesa Vaš transmiter mora biti spojen na senzor. Gdje su pohranjeni podaci senzora? Kada su Vaš PDA/pametni telefon i transmiter unutar dometa

Scroll to Top